Bagi pengguna pertama kali :

1.  Pilih Karya  > Tambah Karya

2.  Isikan maklumat karya anda seperti :

                Tajuk :

                Keterangan :

                                Nota : Berikan info mengenai karya anda.

                Pilih Kategori

                                Nota : Jika karya anda mempunyai banyak pecahan, (contoh Bab

1, Bab 2, Bab ....) sila pilih novel atau novelet.

 

                                Ketahui perbezaan antara novel dan novelet di sini.

 

                Pilih Genre

 

                Pilih Bahasa

                                Nota : Bahasa yang digunakan untuk karya anda.

                Tag : Kata kunci bagi karya anda. contoh : #cinta #remaja

3. Klik Simpan dan Seterusnya. (Save & Next)

 

4. Muat naik foto karya berukuran 400 pixel x 600 pixel.

                Nota : Pastikan saiz foto anda tidak lebih dari 200KB.

 

5.            Muat naik karya anda di rungan yang disediakan.

                Nota : Anda disarankan supaya tidak menaip karya di ruangan ini bagi

mengelakkan sebarang kehilangan terutamanya apabila masalah teknikal berlaku. .

Sila salin karya anda dan tampal di sini. (copy & paste)

 

6. Klik Simpan (Save) atau jika anda ingin paparkan karya ini di Portal Ilham, klik

Simpan & Terbit (Save & Publish).

 

7. Untuk menyemak semua karya anda, sila ke Karya > My Karya.

Angle Airiza
Bab 4
Jiahn minji
AIN ARUMI
asmaya ally
Isyaf Lemon
Syaf_Asriqa
Jung Siti
Sayhazs Zailie
Bab 7
asmaya ally