Soalan-soalan Kehidupan
By MUHAMMAD IHSAN HAZEEQ BIN RAZALI RAZALI BIN MAT AIL
Kisah Hidup  |  Puisi
329
aku menyandarmerehat waktu sedarah, lega benar. hidup kitabanyak bertanyatentang kitaperilaku sehari-hariapa yang menantisebentar lagi. soalanpertanyaankehidupanperlukan jawapan.