Inikah Perjalanan
By Rohadi Hussain
Islamik  |  Puisi
2,192
Inikah perjalanansedikit persoalan menerjah mindadetik yang kulalui tidak samamalah berbeza di antara kitaaku di sini beginikau pula begitumereka pun mengolah ceritamenjalin siratan takdir dunia fanademi kehidupan nan abadi.Inikah perjalanantersingkap rahsia...